Ân hạn nợ gốc là gì? 5 vấn đề bạn cần biết khi ân nợ gốc

Ân hạn nợ gốc

Hiện nay, đa số các ngân hàng đều áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng vay tiền trả góp đó chính là ân hạn nợ gốc. Mặc dù đây là hình thức ưu đãi rất phổ biến, tuy nhiên với một số khách hàng thuật ngữ ân hạn nợ gốc vẫn còn khá xa lạ. Vây ân hạn nợ gốc là gì? bài viết dưới đây, LendUp sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc xung quanh chính sách ân hạn nợ gốc đang áp dụng tại các các ngân hàng hiện nay nhé.

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc hay Ân hạn gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho những khách hàng thực hiện dịch vụ vay tiền. Thông thường khi vay tiền trả góp, bạn phải trả cả gốc lẫn lãi ngay từ kỳ thanh toán đầu tiên.Tuy nhiên với chính sách ưu đãi ân hạn nợ gốc, khách hàng có thể không cần trả nợ gốc cho ngân hàng trong một hoặc vài kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng sau khi vay tiền.

Ưu đãi ân hạn gốc thường không áp dụng với tất cả các khoản vay tại ngân hàng mà chỉ được áp dụng với những khoản vay dài hạn với có hạn mức vay cao để mua nhà, mua xe,….Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn chủ động áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc cho các khoản vay đặc biệt hoặc dành cho khách hàng thân thiết như: ngân hàng ACB, MBBank, VPBank,…Nếu ngân hàng không đề cập đến ưu đãi này, các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu ngân hàng cho phép ân hạn khoản vay khi cần thiết.

Thời gian ân hạn nợ gốc và thời gian gia hạn nợ

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian được tính từ lúc bắt đầu nhận được khoản vay đến kỳ thanh toán tiền gốc lần đầu tiên.

Tùy vào điều kiện thanh toán của từng khách hàng, ngân hàng sẽ quyết định thời gian ân hạn nợ gốc cụ thể cho bạn. Thông thường, các bạn có thể được hưởng ân hạn gốc từ 1 tháng đến 6 tháng. Tuy nhiên, một vài trường hợp khách hàng thậm chí có thể ân hạn nợ gốc 1 năm.

Có một vấn đề về thời gian ân hạn mà khách hàng vẫn thường thắc mắc và nhầm lẫn đó chính là Thời gian ân hạn nợ gốc có giống với thời gian gia hạn nợ hay không?. Câu trả lời cho vấn đề này là: Không. Về bản chất, đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau và các bạn có thể phân biệt như sau:

Thời gian gia hạn nợ Thời gian ân hạn nợ gốc
 Là việc kéo dài thời gian thanh toán nợ, được chấp nhận bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nếu các bạn không thể thanh toán đúng kỳ hạn. Thời gian thanh toán nợ được giữ nguyên, khách hàng không cần phải thanh toán gốc trong một vài kỳ hạn theo quy định trong hợp đồng.
 Chỉ cần được người cho vay chấp nhận mọi khoản vay đều có thể xin gia hạn. Chỉ những khoản vay tra góp dài hạn hoặc khách hàng thân thiết mới được ân hạn vốn.
Gia hạn nợ và Ân hạn gốc là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau
Gia hạn nợ và Ân hạn gốc là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau

Các hình thức ân hạn nợ hiện nay

Hiện nay, các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn thường áp dụng các hình thức ân hạn nợ gốc là Miễn trả nợ gốcMiễn trả cả gốc lẫn lãi. Cụ thể đặc điểm các hình thức này như sau:

Miễn thanh toán nợ gốc

Đây là hình thức ân hạn vốn phổ biến nhất hiện tại và được hầu hết các ngân hàng áp dụng. Với hình thức miễn trả nợ gốc, khách hàng sẽ không cần phải trả tiền gốc trong thời gian ân hạn mà chỉ cần thanh toán phần lãi suất theo quy định.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng số tiền là 30.000.000 đồng trong kỳ hạn là 12 tháng với lãi suất 10%. Ngân hàng ưu đãi ân hạn gốc trong 2 tháng thì bạn sẽ thực hiện thanh toán như sau:

  • Tháng thứ nhất và thứ 2 bạn không cần phải trả tiền gốc chỉ cần thanh toán lãi là: 30.000.000810%/12 = 300.000 đồng.
  • Đến tháng thứ 3 trở đi bạn sẽ phải bắt đầu thanh toán cả gốc lẫn lãi suất của tháng theo dư nợ giảm dần. Cụ thể như sau:
Tháng Tiền gốc phải trả hàng tháng Lãi suất thanh toán hàng tháng Tổng số tiền  thanh toán/ kỳ Tiền gốc còn lại cần thanh toán
Tháng 1 0 300.000 300.000 30.000.000
Tháng 2 0 300.000 300.000 30.000.000
Tháng 3 3.000.000 300.000 3.300.000 27.000.000
tjTháng 4 3.000.000 225.000 3.250.000 24.000.000
Tháng 5 3.000.000 200.000 3.200.000 21.000.000
Tháng 6 3.000.000 175.000 3.175.000 18.000.000
Tháng 7 3.000.000 150..000 3.150.000 15.000.000
Tháng 8 3.000.000 125.000 3.125.000 12.000.000
Tháng 9 3.000.000 100.000 3.100.000 9.000.000
Tháng 10 3.000.000 75.000 3.075.000 6.000.000
Tháng 11 3.000.000 50.000 3.050.000 3.000.000
Tháng 12 3.000.000 25.000 3.025.000 0

Miễn thanh toán cả gốc và lãi

Ở hình thức ân hạn này, khách hàng có thể đồng thời được miễn thanh toán cả tiền gốc lẫn lãi suất trong một thời gian nhất định được quy định theo hợp đồng. Thời gian ân hạn vốn và lãi có thể giống hoặc khác nhau tùy theo hợp đồng bạn đã ký.

Cả tiền lãi trong thời gian được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả cho ngân hàng vào kỳ hạn thanh toán lãi đầu tiên. Lãi suất sẽ được tính theo dư nợ giảm dần.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng số tiền là 30.000.000 đồng trong kỳ hạn là 12 tháng với lãi suất 10%. Ngân hàng ưu đãi ân hạn gốc trong 2 tháng và ân hạn lãi là 1 tháng, số tiền thanh toán trong 12 tháng sẽ được tính như sau:

Tháng Tiền gốc phải trả hàng tháng Lãi suất hàng tháng Tổng số tiền thanh toán/ kỳ Tiền gốc còn lại cần thanh toán
Tháng 1 0 0 0 30.000.000
Tháng 2 0 600.000 600.000 30.000.000
Tháng 3 3.000.000 300.000 3.300.000 27.000.000
Tháng 4 3.000.000 225.000 3.250.000 24.000.000
Tháng 5 3.000.000 200.000 3.200.000 21.000.000
Tháng 6 3.000.000 175.000 3.175.000 18.000.000
Tháng 7 3.000.000 150..000 3.150.000 15.000.000
Tháng 8 3.000.000 125.000 3.125.000 12.000.000
Tháng 9 3.000.000 100.000 3.100.000 9.000.000
Tháng 10 3.000.000 75.000 3.075.000 6.000.000
Tháng 11 3.000.000 50.000 3.050.000 3.000.000
Tháng 12 3.000.000 25.000 3.025.000 0

Những lưu ý khi thực hiện ân hạn nợ gốc

Để nhận được ưu đãi ân hạn nợ gốc các bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  • Ngân hàng thường sẽ không chủ động đề cập đến ưu đã ân hạn vốn. Vì thế, nếu đã có những hiểu biết về vấn đề này, các bạn hãy trực tiếp đề cập việc ân hạn gốc với ngân hàng và đưa ra lý do muốn được hưởng ưu đãi này.
  • Số tiền gốc và lãi suất trong khoảng thời gian được ân hạn không phải là “miễn phí” hoàn toàn. Số tiền gốc cần thanh toán và lãi suất trong thời gian ân hạn sẽ được cộng dồn và chia đều ra ở những lần thanh toán tiếp theo.
  • Các bạn cần phân biệt rõ khái niệm ân hạn nợ gốc và gia hạn thời gian thanh toán để tránh tình trạng thanh toán trễ hạn, vừa phải đóng phí phạt lại ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của bạn sau này.
Khách hàng cần tìm hiểu càng vấn đề ân hạn gốc trước khi vay tiền
Khách hàng cần tìm hiểu càng vấn đề ân hạn gốc trước khi vay tiền

Quy định về gia hạn ân nợ của pháp luật

Các chính sách về ân hạn, điều chỉnh thời gian trả nợ, gia hạn nợ được quy định rõ ràng trong Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo điều 22. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn trả nợ gốc và lãi.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc:

  1. a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.
  2. b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi:

  1. a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.
  2. b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

Ân hạn tiền gốc là một ưu đãi quan trọng bạn cần biết và tìm hiểu trước khi khi vay tiền. Chắc hẳn đến đây các bạn đã có thể trả lời chính xác câu hỏi Ân hạn nợ gốc là gì? và trang bị được cho mình những thông tin cần thiết để có thể yêu cầu ân hạn gốc khi vay tiền dễ dàng hơn. Chúc các bạn vay tiền thành công.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *